Forumi » Pravo

Nova Kultura upravljanja javnim poslovima

  • 29. lipnja 2018. u 15:53:23 CEST
    Jeste li za zabranu sudjelovanja u političkom životu državnim službenicima na razini vlasti tijela uprave u kojem su zaposleni i višoj razini političkog djelovanja?